Protecția datelor cu caracter personal

Centrul de activități Creștem Frumos are sediul pe Str. Nicolae Titulescu nr. 6, bl. Columna, sc. D, Alba Iulia, Alba, România.

Creștem Frumos respectă intimitatea dumneavoastră și se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Această politică de confidențialitate conturează modul în care protejăm datele cu caracter personal atunci când dumneavoastră accesați site-ul nostru sau le furnizați în mod direct și evidențiază drepturile pe care le aveți și cum legea va protejează.

Cum folosim datele cu caracter personal

Folosim datele personale furnizate direct de dumneavoastră în vederea înscrierii la programele educaționale sau la activitățiile de tip afterschool pe care le derulăm:

  • atunci când vă înregistrați datele dumneavoastră și/sau ale copilului dumneavoastră prin completarea formularelor electronice de pe site-ul nostru sau cele în format editabil pe suport de hârtie; 
  • atunci când suntem pe cale să încheiem un contract cu dumneavoastră și ulterior, pe durata derulării contractului, atunci când trebuie să ne îndeplinim obligații impuse de lege, când sunt necesare intereselor noastre legitime sau unei a treia persoane (de regulă, o autoritate publică);
  • când avem acordul dumneavoastră, în scopuri de marketing; pentru acest caz puteți în orice moment să va retrageți acest acord.

Categorii de date cu caracter personal pe care le colectăm

  • Nume, prenume, numărul de telefon mobil/fix, adresa de email sau orice altă informație cu caracter personal pe care ne-o oferiți pentru dumneavoastră sau copil în mod explicit. (denumite în continuare „Date personale”);
  • Conținutul mesajelor transmise în format electronic, continutul documentelor atașate și transmise (denumite incontinuare „Date de comunicare”);
  • Detalii legate de plata dumneavoastră, inclusiv adresa de facturare și banca, atunci când achiziționați resurse sau servicii de la noi
  • Informații privind utilizarea siteului de către dumneavoastră, cum ar fi data și ora la care ați accesat websiteul, inclusiv adresa IP publică, Device ID public și date similare despre dumneavoastră (denumite în continuare „Date de monitorizare”);
  • Preferințele dumneavoastră privind marketingul, inclusiv orice acord pe care ni l-ați dat;
  • Comunicările pe care ni le-ați trimis.

Când furnizăm datele cu caracter personal altor persoane sau companii

Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane sau companii colaboratoare, în masura permisă de legislația aplicabilă pentru interesele legitime ale Creștme Frumos, în vederea facilitării comunicării interne și administrării sarcinilor împreună cu alte societăți, pentru facilitarea cooperării și comunicării între societăți, pentru scopuri de marketing.

Cum folosim aceste informații?

Noi procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

• în vederea încheierii unui contract atunci când achiziționați resurse sau servicii de la noi. Acest lucru include: verificarea identității dumneavoastră; primirea plăților; comunicarea cu dumneavoastră (părinți/reprezentanți legali ai copiilor); servicii de relații cu clienții.

• pentru a ne conduce activitatea și realizarea intereselor noastre legitime.

• noi vom folosi informația dată de dumneavoastră pentru a va pune la dispoziție detaliile resurselor și serviciilor pentru care ne-ați contactat sau detaliile resurselor și serviciilor pe care ni le-ați solicitat.

• pentru a răspunde la orice solicitare, comentariu sau plângere pe care ne-ați trimis-o.

• noi monitorizăm utilizarea site-urilor noastre și serviciile on-line, și folosim informațiile dumneavoastră pentru a ajuta evaluării, îmbunătățirii și a proteja resursele noastre, conținutul, serviciile și site-urile atât online cât și offline.

• folosim informația pe care o furnizați pentru a personaliza site-ul, resursele și serviciile pentru dumneavoastră.

• folosim informația pe care o furnizați pentru a investiga orice plângere pe care ați formulat-o atât dumneavoastră cât și alte persoane despre site-ul nostru ori resursele și serviciile noastre.

• vom folosi informația pe care o furnizați în cazul unor plângeri formulate autorităților, solicitări din partea autorităților, procese în fața instanțelor, de exemplu în cazul inspecției din partea unei autorități.

• folosim datele personale ale unor persoane pentru a-i invita să facă parte din campanii de cercetare.

• și atunci când ne dați acordul, vă vom trimite informații de marketing în legătură cu resursele și serviciile noastre relevante sau alte resurse și servicii pe care noi vi le putem furniza.

Ce drepturi aveți?

Aveți dreptul de a ne cere o copie a datelor dumneavoastră personale; de a rectifica, de a șterge sau de a restricționa procesarea datelor dumneavoastră personale; de a obține datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție pentru înscrierea la programele educaționale și culturale sau pentru semnarea unui contract sau pe care ni le-ați furnizat cu acordul dumneavoastră într-un format citibil, și de a ne cere să transmitem aceste date unui alt operator.

În completare, în anumite circumstanțe puteți să vă opuneți procesării datelor personale (mai ales atunci când nu este nevoie să procesăm date personale pentru a satisface o cerință contractuală sau legală, sau când folosim datele personale în scop de marketing).

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, în măsura în care prin rezolvarea cererii dumneavoastră s-ar dezvălui date personale ale altei persoane, când drepturile dumneavoastră ar încalca drepturile unei a treia persoane (incluzând drepturile noastre), sau când ne solicitați să ștergem informații care ne sunt impuse prin lege să le păstrăm ori avem interese legitime să le păstrăm.

Excepții relevante sunt prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (General Data Protection Regulation – GDPR).

Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru a obține alte informații, ne puteți contacta la adresa indicată mai jos.

Dacă sunt aspecte nerezolvate, aveți dreptul să faceți o plângere la Autoritatea Uniunii Europene de Protecție a Datelor din orașul în care locuiți, munciți sau în care a intervenit o încălcare a drepturilor dumneavoastră.

Drepturile menționate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri în forma scrisă, datată şi semnată, inaintată catre Creștem Frumos la adresa la adresa de email centrucrestemfrumos@gmail.com.

În cerere, puteți arăta dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigură că solicitarea provine chiar din partea dvs.

Ne angajăm să vă comunică informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitării exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare.

Cât timp reținem datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate in prezenta politică de confidențialitate vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata existenței contactului și ulterior, în timpul unei perioade de tranziție (de exemplu, pentru primirea unui răspuns la solicitarea dumneavoastra) sau pentru oricare altă perioadă mai îndelungată în care Creștem Frumos are obligația legală de a arhiva datele cu caracter personal.

Dacă se inițiaza o acțiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

În toate cazurile, datele cu caracter personal din contractele, comunicările și alte documente identificate pot fi supuse unor cerințe legale de păstrare, care necesită, în principiu, păstrarea de până la 10 ani.